Personuppgiftslagen

Samtycke och information enligt Personuppgiftslagen, PuL (1998:204)
Uppgiftslämnandet genom ansökan om stipendium betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL).

Personuppgiftsansvarig
Stiftelsen Telefondirektören H.T. Cedergrens Uppfostringsfond
Organisationsnummer: 802000-5321
Stiftelsen Harald och Fanny Zetterbergs Uppfostringsfond
Organisationsnummer: 802008-1223
c/o Advokat Niklas Haak
Walthon Advokater
Box 716
114 11 Stockholm

Om hantering av personuppgifter i Cedergrenska och Zetterbergska Stiftelserna (Uppfostringsfonderna):

Ändamålen med hantering av personuppgifter
I stadgarna för Uppfostringsfonderna har stiftarna angivit vilka villkor som skall vara uppfyllda för att stipendium skall kunna erhållas.

För att på ett rättvist sätt kunna sammanställa och jämföra de olika sökandes behov av stipendium och utsikter att framgångsrikt bedriva studier måste stiftelsernas kansli på visst sätt registrera och behandla de personuppgifter som lämnas i ansökan. Personuppgifterna används såsom underlag för beslut om stipendium.

Stiftelsekansliet lagrar dina personuppgifter för framtida kommunikation samt underlag för utbetalningar av stipendier.

Som antagen stipendiat publicerar Uppfostringsfonderna vissa personuppgifter på hemsidan www.uppfostringsfonderna.se för vår Alumniverksamhet. De kategorier av personuppgifter som vi avser att behandla på hemsidan är endast namn och studiemål. Observera att vi inte avser att publicera personnummer, ekonomisk eller personlig information på hemsidan.

Kategorier av uppgifter som ska behandlas
Uppfostringsfonderna uppställer således som villkor för prövning av en stipendieansökan att sökanden uttryckligen godkänner att uppgifter om fullständigt namn, personnummer, adress, epost, telefon, egna familje- och boendeförhållanden, genomgången utbildning, avsedd utbildning, egen ekonomi, föräldrars familjeförhållanden samt föräldrars ekonomi ävensom de personuppgifter i övrigt, som sökanden efter eget avgörande finner sig böra lämna, registreras och behandlas i vår databas.

I det personliga brevet som ingår i stipendieansökan beskriver den sökande sina förhållanden, som inte tillräckligt belyses genom svar på frågorna i ansökningsformuläret. Härvid går sökande ofta in på frågor rörande det egna hälsotillståndet eller närståendes hälsotillstånd.

Kategorier av mottagare av uppgifterna
Informationen om dig sammanställs i vår lösenordsskyddade databas, där hela innehållet endast är tillgängligt för de personer som arbetar med stiftelseverksamheten inom Uppfostringsfonderna och lämnas inte ut till någon annan.

Registerutdrag
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.

Frivilligt
Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna är dock nödvändiga för vår prövning av stipendieansökan.

Uppgiftslämnandet genom ansökan om stipendium betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Adress:
Stiftelsen Telefondirektören H.T. Cedergrens Uppfostringsfond

Stiftelsen Harald och Fanny Zetterbergs Uppfostringsfond

c/o Advokat Niklas Haak
Walthon Advokater
Box 716
114 11 Stockholm

Telefon: 070-9876 707 
         
E-mail: kansli@uppfostringsfonderna.se

Bloggposter

Examensarbete

Upplagd av Johan Jönsson den 14 Februari 2015 klockan 15.24 0 kommentarer

Hej!

Om någon är nyfiken på vad det innebär att läsa matematik kan ni titta igenom mitt examensarbete. Det är inte forskarnivå på materialet men sättet att arbeta är liknande. Hoppas ni finner det intressant.

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/5042097

Datorer till Sydafrika

Upplagd av Marcus Olsson den 25 Juni 2014 klockan 9.07 0 kommentarer

Hej på er alla!

Jag är med i ett välgörenhetsprojekt där vi skänker och installerar datorer på skolor i Sydafrika. Skolorna är för barn som på något sätt har drabbats av AIDS, det kan t.ex. vara föräldralösa barn vars föräldrar har gått bort i just AIDS. På dessa skolorna jobbar man med att få tillbaka livsglädjen hos barnen.

Jo, jag tänkte tipsa er om bloggen vi har och skriver på under resans gång:…

Fortsätt

Hej, tänkte bara dela en länk till bloggen jag och mina tre kurskamrater driver som en del av ett uppdrag vi jobbar med från The School of Architecture i Canterbury, England. http://thecanterburybrie…

Upplagd av Josefin Andersson den 27 Januari 2014 klockan 15.03 0 kommentarer

Hej, tänkte bara dela en länk till bloggen jag och mina tre kurskamrater driver som en del av ett uppdrag vi jobbar med från The School of Architecture i Canterbury, England. http://thecanterburybrief.tumblr.com/

Fortsätt

Videor

  • Lägg till videor
  • Se alla

© 2020   Created by Jonna Ekström.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor