2. Förbered din ansökan

Du sparar tid och möda om du har allt material redo när du gör din ansökan.

I stadgarna för Uppfostringsfonderna har stiftarna angivit vilka villkor som ska vara uppfyllda för att stipendium ska kunna erhållas. Detta innebär dock inte att man per automatik erhåller stipendium trots att man uppfyller villkoren.
För att styrelsen ska kunna ta ställning till en ansökan måste en stipendiesökande lämna uppgifter inte endast om genomgångna och kommande studier utan också om andra privata förhållanden, såsom de ekonomiska förhållandena för sökanden och dennes föräldrar, familj- och boendeförhållanden m.m.

För att på ett rättvist sätt kunna sammanställa och jämföra olika sökandes behov av stipendium och utsikter att framgångsrikt bedriva studier måste stiftelsernas kansli på visst sätt registrera och behandla personuppgifter som lämnas i ansökan.

Personuppgifterna används såsom underlag för beslut om stipendium.

Uppfostringsfonderna uppställer således som villkor för prövning av en stipendieansökan att sökanden uttryckligen godkänner att uppgifter om fullständigt namn, personnummer, adress, epost, telefon, egna familje- och boendeförhållanden, genomgången utbildning, avsedd utbildning, egen ekonomi, familjeförhållanden samt föräldrars ekonomi ävensom de personuppgifter i övrigt, som sökanden efter eget avgörande finner sig böra lämna, registreras och behandlas i vår databas.

Ekonomisk utsatthet i kombination med studiebegåvning (eller talang inom musik, konst m.m.) är de två kriterier som väger tyngst. Notera att stipendierna är behovsprövade. Prövningen görs med utgångspunkt från den sökandes och föräldrarnas ekonomiska förutsättningar, även då du som sökande har flyttat hemifrån och har en ekonomi skild från föräldrarna. En förutsättning för att komma i fråga som stipendiat är att du redovisar både dina betyg och båda föräldrarnas inkomstförhållanden.

Förtydligande anvisningar för ifyllande av ansökan:

Studiemål
: Ange kortfattat målet för dina studier som du söker stipendium för, tex lärarexamen, civilingenjörsexamen. 
Är det så att du vänt dig till stiftelserna för att behöver en extra slant för en utbytestermin utomlands ska du ändå söka stipendium för hela din utbildningsperiod.

Studieperiod: (Obs, minst 4 terminers studier krävs för att vara behörig att söka stipendium.) Ange månad och år då du avser att avsluta dina studier som du söker stipendium för.

Plats för studier: Ange namn på den skola och namn på den ort där du avser att börja studera. Om du valt att bedriva dina studier utomlands ber vi dig motivera anledning för detta.

 Stipendienivå: Ange om du planerar att studera på gymnasienivå eller på eftergymnasial nivå. Om studierna avser gymnasienivå ange särskilt om studierna ska bedrivas på hemorten eller på annan ort.

Tidigare stipendiat: Frågan avser om du tidigare varit stipendiat hos Cedergrenska eller Zetterbergska stiftelserna.

Pågående yrke eller studier: Ange vad och var du studerar eller arbetar med för närvarande.

Hittills avklarade studier eller förvärvad praktik: Ange avklarade studier eller tidigare arbetslivserfarenhet/praktik.

Boendeförhållanden: Ange dina boendeförhållanden.

Antal barn: Uppge om du har barn eller ej. Uppge biologiska, fosterbarn, adoptivbarn, styvbarn eller sambos barn. Det avgörande är om barnet ingår i ditt hushåll eller får bidrag till sitt underhåll av dig. 

Anknytning till Lidingö: För sökanden till Zetterbergska stipendiet krävs anknytning till  Lidingö. Ange vilken anknytning till Lidingö du har.

Kontonummer: Ange till vilken bank, clearingnummer och kontonummer som stipendiet ska utbetalas för det fall du blir antagen som stipendiat.

Min ekonomi: Den sökande ska visa att det finns ett ekonomiskt behov av stipendium, dvs vara mindre bemedlad. Vi ber dig därför lämna uppgifter om ekonomin avseende dig själv för den närmaste 12-månadersperioden samt redogöra för dina föräldrars ekonomiska förhållanden.

Mina föräldrars ekonomiska förhållanden
: Ekonomin beaktas i allt större utsträckning. Noggranna uppgifter hjälper till att avväga de olika sökandes verkliga behov. Vi vill därför att du redogör för dina ekonomiska förhållande på ett klargörande sätt. Om en förälder är avliden kan detta anges i yrke/befattningsraden alternativt kan sådan uppgift lämnas i kommentarsfältet. Skicka med förälders skattedeklaration/besked slutlig skatt från senaste året som bilaga.

Vad gäller den sökandes ekonomiska behov måste styrelsen med hänsyn till det stora antalet ansökningar som kommer in varje år förhållandevis strängt bedöma den sökandes och föräldrarnas möjligheter att bidra till studiekostnaderna, oavsett om sökanden är myndig eller ej och oavsett om sökanden delar hushåll med föräldrarna eller ej.
 
Familj: Frågan syftar till att klargöra vilken försörjningsbörda dina föräldrar har. Ange antal syskon. Ange även det antal barn som hör till det nuvarande hushållet och för vilka dina föräldrar eller en av dem har försörjningsbörda för. Vidare ska även anges huruvida dina föräldrar bidrar till kost och logi.

Makas, makes eller sambos ekonomi: Efterfrågade uppgifter avser senaste beskattningsbara förvärvsinkomsten samt uppgift om förmögenhet.

Kommentar: Här finns möjlighet att kortfattat lämna förtydliganden eller kompletterande information till lämnade uppgifter som inte sedan framgår av det personliga brevet.

Personligt brev: Styrelsen lägger stor vikt vid det personliga brevet vid bedömningen av din ansökan. I det personliga brevet lämnar du din egen berättelse där du beskriver dig själv, din ambition och dina mål och andra även omständigheter som kan vara av vikt.

Referens: För att komma i fråga som stipendiat har du att ange kontaktuppgifter till en referensperson. Det kan vara en rektor, lärare eller annan person som känner till dig som sökande och dina förhållanden.

Bilagor:

TILL ANSÖKAN SKALL FÖLJANDE BILAGOR BIFOGAS

För gymnasieelever

 • Personbevis (ändamål studier), beställs hos skatteverket 
 • Betyg från skolan, senast erhållna 
 • Föräldrarnas besked om slutlig skatt avs. senaste året. Dessa bilagor går att beställa från Skatteverket, "Utdrag ur beskattningsuppgiftsregistret".

För studerande vid universitet eller högskola

 • Personbevis (ändamål studier), beställs hos skatteverket 
 • Avgångsbetyg från gymnasiet
 • Resultatintyg avs. erhållna studiepoäng, om studier har påbörjats
 • Föräldrarnas besked om slutlig skatt avs. senaste året. Dessa bilagor går att beställa från Skatteverket, "Utdrag ur beskattningsuppgiftsregistret".
 • Betyg - Det är obligatoriskt att skicka med gymnasiebetyg om du är student på gymnasiet eller om du har avslutat dina gymnasiestudier, för ansökan om stipendium på högskolenivå.

  För ansökan om stipendium på gymnasienivå ska slutbetyg från grundskolan bifogas.

  Utan betyg kan ansökan inte bedömas!

  Har du redan påbörjat en högskoleutbildning, skicka gärna med det senaste aktuella betygsutdraget tillsammans med avgångsbetyg från gymnasiet. 
 • Invandrare utan svenskt medborgarskap har möjlighet att ansöka om intyg avs. permanent uppehållstillstånd alternativt statslös med uppehållstillstånd bifogas. 
 • Eventuellt intyg eller utlåtande - utvisande fallenhet för dig som söker studier inom de fria konsterna (konstnär, musiker, designer etc.) Intyg/utlåtande från ev. anställning eller annan referens kan också vara värdefull.
 • Skattedeklaration eller motsvarande - utvisande dina föräldrars förälders inkomst och förmögenhet från Besked slutlig skatt/slutskattsedel. Obligatoriskt, om du har föräldrar. Har du egen deklaration skall denna också bifogas.
 • Eventuellt övrigt inscannat dokument: bild- eller ljudfil.

Stiftelserna uppställer som villkor för prövning av en stipendieansökan att sökanden uttryckligen godkänner att uppgifter om fullständigt namn, personnummer, adress, egna familje- och boendeförhållanden, genomgången utbildning, avsedd utbildning, egen ekonomi, föräldrars familje- och boendeförhållanden, samt föräldrars ekonomi ävensom de uppgifter i övrigt, som sökanden efter eget avgörande finner sig böra lämna, registreras och behandlas med användning av automatisk databehandling i enlighet med reglerna i Personuppgiftslagen.

Sökandens godkännande enligt ovan lämnas i samband med ingivandet av stipendieansökan.

 

Adress:
Stiftelsen Telefondirektören H.T. Cedergrens Uppfostringsfond

Stiftelsen Harald och Fanny Zetterbergs Uppfostringsfond

c/o Advokat Niklas Haak
Walthon Advokater
Box 5137
102 43 Stockholm

Telefon: 070-9876 707 
         
E-mail: kansli@uppfostringsfonderna.se

Bloggposter

Examensarbete

Upplagd av Johan Jönsson den 14 Februari 2015 klockan 15.24 0 kommentarer

Hej!

Om någon är nyfiken på vad det innebär att läsa matematik kan ni titta igenom mitt examensarbete. Det är inte forskarnivå på materialet men sättet att arbeta är liknande. Hoppas ni finner det intressant.

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/5042097

Datorer till Sydafrika

Upplagd av Marcus Olsson den 25 Juni 2014 klockan 9.07 0 kommentarer

Hej på er alla!

Jag är med i ett välgörenhetsprojekt där vi skänker och installerar datorer på skolor i Sydafrika. Skolorna är för barn som på något sätt har drabbats av AIDS, det kan t.ex. vara föräldralösa barn vars föräldrar har gått bort i just AIDS. På dessa skolorna jobbar man med att få tillbaka livsglädjen hos barnen.

Jo, jag tänkte tipsa er om bloggen vi har och skriver på under resans gång:…

Fortsätt

Hej, tänkte bara dela en länk till bloggen jag och mina tre kurskamrater driver som en del av ett uppdrag vi jobbar med från The School of Architecture i Canterbury, England. http://thecanterburybrie…

Upplagd av Josefin Andersson den 27 Januari 2014 klockan 15.03 0 kommentarer

Hej, tänkte bara dela en länk till bloggen jag och mina tre kurskamrater driver som en del av ett uppdrag vi jobbar med från The School of Architecture i Canterbury, England. http://thecanterburybrief.tumblr.com/

Videor

 • Lägg till videor
 • Se alla

© 2023   Created by Jonna Ekström.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor