Beviljat stipendium

Beviljat stipendium
Om du blir antagen som stipendiat får du meddelande härom relativt omgående efter styrelsens beslut, vanligtvis i juni. På din egen sida "Min sida", finns din ansökan och bilagor sparade. Via "Min sida" kommunicerar du med stiftelsekansliet.

Stipendiebeloppets storlek
Stipendiet uppgår efter beslut i styrelsen för närvarande till 12.500-25.000 kronor per termin beroende på vilken nivå studierna bedrivs på.

För studier på gymnasienivå uppgår beviljat stipendium till 12.500 kr/termin.
Om gymnasiestudierna bedrivs på annan ort än hemorten där föräldrarna bor kan beviljat stipendium uppgå till 18.750 kr/termin, tex om det medför att du behöver flytta hemifrån och bo på egen hand.
För studier på eftergymnasial nivå (högskola eller universitet) uppgår beviljat stipendium till 25.000 kr/termin.
Stipendium utgår endast för kompletta terminer. Fonden tillämpar det svenska skolåret = 2 terminer.
Fonden reserverar sig för att stipendiebeloppet kan komma att justeras till följd av den avkastning Fonden kan få på sin kapitalförvaltning.

Utbetalning av stipendium
Du som blivit antagen som stipendiat kommer att erhålla stipendium varje termin fram till erlagd examen under förutsättning att du följer studieplanen, klarar av att ta planerade poäng, och skickar in redogörelse med intyg om avklarade studier, se nedan.

Stipendier som är avsedda för mottagarens utbildning är skattefria. Detta regleras i Inkomstskattelagen (8kap 5§).

Studieintyg
När du påbörjat de stipendierade studierna ska du via "Min sida" skicka in ett intyg från studierektor eller motsvarande utvisande att du påbörjat studierna. Tillsammans med intyget ska du meddela fonderna på vilket bankkonto (bank, clearingnummer och kontonummer) du önskar ha stipendiet inbetalt. Så snart intyget och uppgiften om kontonumret kommit fonden tillhanda kan stipendiebeloppet betalas ut.

Rapportering terminsvis
Som antagen stipendiat ska du efter varje avslutad termin via "Min sida" skicka in en redogörelse över den gångna terminen. Redogörelsen ska vara på cirka 1 A4-sida och ge fonden en uppfattning om hur studierna fortlöpt. En exakt uppställning över hur stipendiepengarna har förbrukats är inte avsikten. Till redogörelsen ska fogas officiellt betygsutdrag av erhållna poäng, betyg över avklarade tentor eller intyg.

Om redogörelsen är tillräcklig och om stipendiaten kan uppvisa att man tagit de planerade studiepoängen betalas nästa stipendium ut vid kommande terminsstart.

Adress:
Stiftelsen Telefondirektören H.T. Cedergrens Uppfostringsfond

Stiftelsen Harald och Fanny Zetterbergs Uppfostringsfond

c/o Advokat Niklas Haak
Walthon Advokater
Box 5137
102 43 Stockholm

Telefon: 070-9876 707 
         
E-mail: kansli@uppfostringsfonderna.se

Bloggposter

Examensarbete

Upplagd av Johan Jönsson den 14 Februari 2015 klockan 15.24 0 kommentarer

Hej!

Om någon är nyfiken på vad det innebär att läsa matematik kan ni titta igenom mitt examensarbete. Det är inte forskarnivå på materialet men sättet att arbeta är liknande. Hoppas ni finner det intressant.

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/5042097

Datorer till Sydafrika

Upplagd av Marcus Olsson den 25 Juni 2014 klockan 9.07 0 kommentarer

Hej på er alla!

Jag är med i ett välgörenhetsprojekt där vi skänker och installerar datorer på skolor i Sydafrika. Skolorna är för barn som på något sätt har drabbats av AIDS, det kan t.ex. vara föräldralösa barn vars föräldrar har gått bort i just AIDS. På dessa skolorna jobbar man med att få tillbaka livsglädjen hos barnen.

Jo, jag tänkte tipsa er om bloggen vi har och skriver på under resans gång:…

Fortsätt

Hej, tänkte bara dela en länk till bloggen jag och mina tre kurskamrater driver som en del av ett uppdrag vi jobbar med från The School of Architecture i Canterbury, England. http://thecanterburybrie…

Upplagd av Josefin Andersson den 27 Januari 2014 klockan 15.03 0 kommentarer

Hej, tänkte bara dela en länk till bloggen jag och mina tre kurskamrater driver som en del av ett uppdrag vi jobbar med från The School of Architecture i Canterbury, England. http://thecanterburybrief.tumblr.com/

Videor

  • Lägg till videor
  • Se alla

© 2023   Created by Jonna Ekström.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor